CASE AEC Skyline

Opstellen van een toekomstbestendige missie, visie en kernwaarden om de cultuurverandering binnen AEC Skyline kracht bij te zetten. Structureren van de organisatie, beschrijven van alle functies en rollen en inzicht verkrijgen in de unieke cultuur. 

aec_logo

Aanpak

Met AEC Skyline besteden we aandacht aan het formuleren van een toekomstbestendige missie, visie en kernwaarden. De kernwaarden vertalen we naar concreet gedrag. Na interviews met alle medewerkers geven we advies omtrent de structuur van de organisatie, waarbij we de basis leggen voor de groeiambitie van AEC Skyline, maar ook rekening houden met draagvlak bij en talenten van medewerkers. Alle functies en rollen beschrijven we in praktische one-pagers. 

Resultaat

Middels een online vragenlijst en ons unieke cultuuronderzoek is de huidige en gewenste cultuur in kaart gebracht. Hierop is een advies gegeven waar AEC Skyline aandacht aan dient te besteden om de organisatie en haar medewerkers verder te versterken.