Spring naar content

CASE AEC Skyline

Op basis van toekomstbestendige missie, visie en kernwaarden de organisatie- en cultuurverandering te bevorderen, die verdere groei mogelijk maakt.

aec_logo

Aanpak

Onze organisatieanalyse heeft exact aangetoond welke succesfactoren leiden tot meer groei. Aan de hand van die analyse hebben we geadviseerd de organisatiestructuur aan te passen, toekomstbestendig in te richten en de teams verder te ontwikkelen. Door interviews met alle medewerkers konden we vervolgens functiebeschrijvingen opstellen, die de talenten en het draagvlak van de teamleden optimaal tot hun recht laten komen. Vervolgens heeft onze interim-manager de processen, het managementteam, de afdelingen en het leiderschap verder ontwikkeld. In een strategieprogramma heeft de organisatie een businessplan voor de komende jaren gerealiseerd, waarbij elke medewerker exact weet welke strategische doelen en -werkgedrag van hem of haar worden verwacht. 

Resultaat

Op aanvraag en in overleg met AEC Skyline beschikbaar.