Spring naar content

Cases

Allseas zet koers naar mensgerichte cultuur

3 april 2023

Sinds 2020 werkt Allseas samen met Allied Forces aan de ontwikkeling van leiderschap en cultuur in de organisatie. Het bedrijf scoort van oudsher hoog als innovatieve werkgever die kansen geeft en durf beloont, nu bouwt het bewuster aan een mensgerichte cultuur gebaseerd op vertrouwen. CEO Pieter Heerema: “Als familiebedrijf zijn we heel wendbaar, daarin willen we iedere medewerker laten meebewegen.”

 

Pieter Heerema, in september 2022 aangetreden als CEO: “Van oudsher deden wij niet veel aan leiderschapsontwikkeling. Dat is enigszins gechargeerd, maar wij zagen het niet als een vak apart. Leider werd je doorgaans omdat je de beste was in je vak, vervolgens lieten we mensen te veel hun eigen weg zoeken.

 

Ik houd van leiders die zich naar ‘hun’ mensen toekeren om beleid uit te leggen en in praktijk te brengen. Dus niet: ‘Zij’ van de directie hebben iets besloten, maar: ‘wij’ gaan het doen, om deze reden. Uiteraard wil je graag dat managers zich uitspreken als ze het niet eens zijn met het beleid, graag zelfs, maar vervolgens ga je het uitvoeren met je team. Dat is voor mij de kern van ownership.”

 

Marieke Plas (partner bij Allied Forces en intensief betrokken bij de programma’s): “Allseas was rijp voor een cultuurverandering, nu ontstond daar ook ruimte voor. Op elk niveau werd de urgentie gevoeld. We hebben een future state geformuleerd, waartoe meerdere onderwerpen op tafel kwamen en werden afgewogen. Die werkwijze hebben wij geïntroduceerd, en ze is vervolgens omarmd door de organisatie. Collega’s passen haar zelf toe in de praktijk en ontwikkelen zo een gedeelde taal om tot high performance te komen.”

 

Pieter: “Dat idee resoneerde goed bij ons. Er was ook meteen een klik met het begeleidingsteam van Allied Forces. Op elkaar kunnen bouwen, dat herkennen wij, omdat we onder zware druk moeten presteren. Leiders spelen daarin een belangrijke voorbeeldrol: Hoe ga je met elkaar om, wat mag je van elkaar verwachten? Daarvoor moet je eerst bij jezelf te rade gaan, je kwaliteiten en je uitdagingen onder ogen zien. Wie ben jij precies?

 

 

Om die zaken te onderzoeken, zijn we met de eerste groep leiders op pad gegaan. Daar kwamen we elkaar voor het eerst écht tegen. We voerden opdrachten uit die een enorme impact hadden, omdat ze een spiegel voorhielden. Confronterend en vooral heel leerzaam door de real time feedback. Inmiddels zijn al meerdere groepen gevolgd en het programma loopt nog steeds.”

 

Frank Simons heeft een internationale HR-carrière en begon in januari 2021 bij Allseas als eindverantwoordelijke voor HR. “Een turbulente tijd door economische ontwikkelingen en natuurlijk corona. Inmiddels zitten we in een heel ander vaarwater en groeit de orderintake. Een positief elan.”

 

Toen Frank aantrad, was het leiderschapsprogramma al gestart, dus hij stapte op een rijdende trein. “Op een trainingsdag voor het management ervoer ik zelf dat er een mooie match was met Allied Forces. Op basis van het concept en van de mensen, wat zeker zo belangrijk is. We spreken dezelfde no-nonsensetaal en werken vanuit gedrevenheid, lef en positiviteit.”

 

Pieter herinnert zich zijn bezoek aan de meerdaagse offsite-training van de eerste groep deelnemers. “Een lange rit naar het oosten van het land, mooi weer, iedereen was buiten bezig met een opdracht. Er moesten houten blokken worden gerangschikt. Ik kwam aan en iedereen was enorm gefocust aan het werk, mijn komst werd nauwelijks opgemerkt. Dat leek me al een goed teken. Vervolgens zag ik hoe open iedereen was over persoonlijke ontwikkelpunten, dat stimuleerde mij om mezelf ook open te stellen. Heel inhoudelijk gedreven technisch specialisten kwamen met sterke ideeën voor de cultuur en identiteit van Allseas. Echte oplossingen met een kop en staart, panklaar voor gebruik. Mensen realiseerden zich dat ze een mooie positie in het bedrijf hebben, waar het waardevol is om je uit te spreken. Heel inspirerend.”

 

Pieter voegt toe: “Als leider heb je invloed. Enerzijds heb je invloed op het beleid, anderzijds op de uitvoering ervan. Je moet goed beseffen hoe je voor een groep staat. Vroeger dachten leiders bij ons weleens dat ze vooral de besten moesten zijn in hun vak. Nu groeit het inzicht dat je juist anderen moet laten excelleren.

 

Als het managementteam en department heads bij elkaar komen, in een grote groep van een man of 40, komt nu veel initiatief bovendrijven. In de coronatijd hadden we wat interne berichten rondgestuurd, die niet zo goed vielen. Onbedoeld, maar ook ongelukkig. Nu kwam er een voorstel uit de groep om boodschappen voortaan eerst te reviewen. Dat lijkt een klein stapje, maar is des te belangrijker om dichter bij de mensen te staan.”

 

Marieke verklaart de werkwijze: “Verandering ontmoet altijd weerstand. Als het om leiderschap gaat, is het daarom heel sterk dat het management voorop gaat en het goede voorbeeld geeft. Dat geeft vertrouwen aan het team. Ervaringsleren staat centraal in onze werkwijze. Ervaren dat je elkaar nodig hebt in een team, dat je daarom jezelf en de ander goed moet kennen. Zo ontstaat verbinding op een dieper niveau. Dat inzicht koppelen we aan resultaatgerichte doelen: samen een missie volbrengen. Dat maakt het heel concreet. En we blijven in contact, om te zien of nieuw gedrag beklijft. Er komt een point of no return, waarop oud gedrag geen optie meer is.”

 

Allseas is een familiebedrijf. Pieter: “Wij zijn vrij om onze eigen koers te kiezen. Misschien maakt dat ons ook wat eigenzinnig. Wij willen pionieren, antwoorden vinden op vragen die klanten ons morgen pas stellen. Het is innovatief, technisch werk waar we helemaal in op kunnen gaan. Evenwel mag dat niet betekenen dat we de menselijke kant uit het oog verliezen. De lat ligt hoog, maar de passie mag niet blind zijn.”

 

Daarom is naast het leiderschapsprogramma ook een cultuurprogramma gestart, genaamd ‘Bridge’. Uit de cultuur survey die Allied Forces opleverde, bleek onder meer dat er behoefte is aan meer mensgericht werken. Dat betekent onder andere: betere (onderlinge) communicatie. We hebben workshops gehouden over gedrag en cultuur. We willen onderling meer open zijn, zowel in waardering als feedback. Alle successen vieren, één met het bedrijf voelen. Leuk werk hadden we al, nu willen we ook de leukste werkplék zijn: het resultaatgerichte in balans brengen met het mensgerichte.

 

 

Armand van Velzen (managing partner Allied Forces): “Eind 2021 hebben we de hele onshore-organisatie doorgelicht met onze Human Performance Analysis. Hierin meten we gevalideerd hoe groot het verschil is tussen de huidige cultuursituatie en de gewenste. Er kwam duidelijk naar voren dat de organisatie meer mensgericht en structuurgericht wilde worden, én de sterke focus op innovatie en resultaat behouden. De interviews met een dwarsdoorsnede van de organisatie bevestigden dat beeld. Opvallend was dat de gewenste cultuurbeweging op alle afdelingen en niveaus werd gedeeld. In samenspraak met Allied Forces heeft Allseas een concreet veranderplan opgesteld, dat we nu aan het uitvoeren zijn.”

 

Sanne Cransberg is sinds oktober 2019 in dienst bij Allseas, inmiddels als Unit Head Learning & Development, en verantwoordelijk voor L&D binnen Allseas. Sanne kende Allied Forces al van een vorige opdrachtgever en heeft het bureau indertijd voorgesteld te participeren in de tender voor de huidige leiderschapsactiviteiten.

 

Sanne: “Wat ik waardeer in de samenwerking is oprechte interesse. Er is tijd en ruimte om door te vragen, ideeën ter discussie te stellen en samen te groeien. We maken de trainingen echt samen. Zoals we beiden investeren in de relatie, kun je écht spreken van een partnership.”

 

“Economisch gaat het Allseas momenteel voor de wind,” stelt Pieter. “Ook de tevredenheid onder medewerkers stijgt. Omdat steeds kleine groepjes het leiderschapsprogramma doorlopen, duurt het even om een echte verandering te zien, maar de tekenen zijn goed. We willen dezelfde resultaten behalen in een nog betere cultuur. Als familiebedrijf zijn we heel wendbaar, nu ontwikkelen we een cultuur waarin mensen kunnen meebewegen. Mensen die op hun strepen staan, kritiek durven te leveren en vooral: communiceren in alle richtingen.”

 

Frank: “Omdat we concreet wilden werken aan de bedrijfscultuur, hebben we een survey gehouden onder alle medewerkers. Dat er behoefte was aan een meer mensgerichte organisatie, wisten we wel. Maar dat het zó breed werd gevoeld binnen elke afdeling, was een verrassing. Die resultaten vormden de start van het Bridge-cultuurprogramma. De brug van het schip kennen wij maar al te goed, maar we bedoelen ook bruggen slaan, tussen mensen en afdelingen.

 

Sanne: “Allied Forces heeft een advies gegeven over mogelijke interventies om richting de gewenste cultuur te groeien. Deze Bridge-initiatieven voeren we nu met een groep ambassadeurs (collega’s) uit.”

 

“We zien dat ook veel business assignments uit het Leadership-programma over samenwerking en ‘understanding’ gaan. Mooi, want dat komt dus vanuit de deelnemers zelf en sluit goed aan op de Bridge-initiatieven. Die groepen zijn heel divers samengesteld, dus er ontstaat contact tussen mensen van verschillende afdelingen. En dat contact blijft bestaan.”

 

Frank: “De future state is dat alle leiders leiderschap tonen en de strategie met verve uitdragen, ook discipline overstijgend. Dat zij beleid mede vormgeven, met kritisch vermogen, om het vervolgens vol overtuiging uit te voeren. Daartoe willen we hen de nodige bagage meegeven. Iedereen heeft wel iets te leren, daarom bieden we een breed assortiment aan trainingen aan. We zijn er nog niet, maar we komen er wel.”

 

Sanne: “Het Leadership-programma is enorm waardevol. Er zit veel energie in, mensen leren zichzelf en elkaar écht kennen, de band gaat meteen diep. De koppeling van groepsopdrachten met individuele coaching en directe feedback, maakt het krachtig. Je krijgt een spiegel voorgehouden die je nooit meer vergeet. Bij de presentaties van de business assignments, die wij ook bijwonen, zie je die gehechtheid. Het is een moment waarop de groep haar bevindingen presenteert aan het Management. Dat is leuk om te zien. Voor de juiste afhechting is er achteraf een “drie-gesprek” tussen deelnemer, de manager en Allied Forces.”

 

Frank: “Het belang van ons partnership met Allied Forces is in één woord samen te vatten: impact. Wij zíen gedragsverandering ontstaan op de werkvloer. Dat is waar het om gaat als je alles afpelt. En dat is ook het moeilijkste om voor elkaar te krijgen. We zijn een relatie aangegaan voor de lange termijn. Daarbij hoort ook: gevraagd en ongevraagd sparren over de samenwerking, over de programma’s en over elkaar.”

 

Sanne: “Het werk dat Allied Forces levert, is wezenlijk anders dan ik zoal ken uit de markt.

Het is uitdagend, maar ook persoonlijk. Het gaat diep, maar is niet zweverig. Kortom, het past bij ons. En belangrijker: Het heeft effect. Ik ben ervan overtuigd dat Allseas een leukere werkgever is geworden, door de weg die we zijn ingeslagen met hulp van Allied Forces!”

 

 

Trainen op twee sporen

Leadership Development

In dit traject van ongeveer 9 maanden leren leiders hun rol te pakken: het beleid uitdragen, concretiseren en mensen meenemen in de missie. Leiderschap zit bij technisch specialisten niet per se in het dna, dus wordt iedere leidinggevende uitgenodigd deel te nemen. In groepen van ongeveer 8 deelnemers, afkomstig van verschillende afdelingen, gaan zij van start. Onderdeel van het programma is een intense en confronterende off-site van 48 uur, waar de groep diepgaand kennismaakt met elkaar en wordt onderworpen aan leiderschapsopdrachten met directe feedback. Memorabel, zeggen deelnemers unaniem. Aansluitend gaat de groep aan de slag met een ambitieus business assignment om impact te maken in de organisatie.

 

Leadership Skills

Er is een breed aanbod ontwikkeld van specifieke vaardigheidstrainingen voor leidinggevenden. Denk aan coaching- en gesprekstechnieken, maar bijvoorbeeld ook het leiden van verandering en verzuimbeheer. In principe is deelname vrijwillig, maar het wordt zeker gestimuleerd om hieraan deel te nemen.