Spring naar content

Privacy Policy

Allied Forces neemt privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

In dit privacybeleid lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom, op welke wettelijke grondslag we ons baseren en wat uw rechten zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Allied Forces Consultancy B.V.
Atoomweg 63
3542AA Utrecht
KVK 60328746
hello@allied-forces.nl

Van wie verwerkt Allied Forces persoonsgegeven?

 • Deelnemers aan trainingen (en de door hen opgegeven contactpersonen om te benaderen in noodgevallen)
 • Opdrachtgevers
 • Leveranciers
 • Websitebezoekers
 • Sollicitanten

 Welke gegevens verwerken we?

Soort (persoons)gegevens

Deelnemers aan trainingen

 • Contactgegevens: Aanhef, Naam
 • Gegevens in verband met veiligheid (voor zover noodzakelijk): Beperking in belastbaarheid (bijvoorbeeld “kan geen zware rugzak dragen”), Dieet en allergieën voor zover relevant
 • Gegevens “in case of emergency” (ICE-gegevens) zoals verstrekt door de deelnemer: – Naam contactpersoon deelnemer, Adres contactpersoon deelnemer,  Telefoonnummer contactpersoon deelnemer
 • Accountgegevens gebruik Allied Forces IT-platform: E-mailadres (zoals door de deelnemer verstrekt), Wachtwoord (zoals door de deelnemer aangemaakt)
 • Online trainingsgegevens Allied Forces IT-platform (indien door de deelnemer zelf verstrekt): Doelen, Acties, Tijdpad

Opdrachtgevers

 • Contactgegevens: Aanhef, Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, Gegevens op factuur
 • Correspondentie: Inhoud van e-mails en app-berichten, Inhoud van brieven
 • Overige opdrachtgegevens: Gegevens over de afgenomen dienst

Leveranciers

 • Contactgegevens: Aanhef, Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, Gegevens op declaratie
 • Correspondentie:  Inhoud van e-mails en app-berichten, Inhoud van brieven
 • Overige inkoopgegevens: Gegevens over de afgenomen dienst/het gekochte produc

Sollicitanten

 • Contactgegevens: Aanhef, Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Sollicitatiegegevens: CV en motivatiebrief met daarin informatie over opleidingen, werkervaring en vaardigheden, Diploma, cijfers en/of eventuele andere bewijsmiddelen van een genoten opleiding, Gegevens over de functie waarop gesolliciteerd is, Referenties en eventuele andere gegevens die aan Allied Forces zijn verstrekt, Eventueel openbare gegevens die Allied Forces raadpleegt, zoals LinkedIn

Websitebezoekers

 • Technische gegevens over uw websitebezoek: Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en uw locatie op basis van IP-adres, IP-adres

Waarom worden deze gegevens verwerkt en wat is de grondslag?

Doeleinde

 Deelnemers aan trainingen

 • Het kunnen communiceren met deelnemers: Uitvoering overeenkomst
 • Het kunnen leveren van een veilige fysieke trainingsomgeving: Vitaal belang / uitdrukkelijke toestemming voor zover het gaat om bijzondere persoonsgegevens
 • Het kunnen leveren van online tools en trainingen op Allied Force IT-platform: Uitvoering overeenkomst

Opdrachtgevers

 • Het uitvoeren van de opdracht: Uitvoering overeenkomst
 • Facturatie en het bijhouden van administratie: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratieverplichting en fiscale verplichting).
 • De behandeling van klachten: Uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang voor zover relevant om geschillen met opdrachtgevers af te handelen en de rechtspositie van Allied Forces te verdedigen.
 • Marketing en business development: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Allied Forces om marketingactiviteiten te ontplooien / toestemming (nieuwsbrief)

Leveranciers

 • Het afnemen van producten en/of diensten: Uitvoering overeenkomst, Gerechtvaardigd belang voor zover relevant om geschillen met leveranciers af te handelen en de rechtspositie van Allied Forces te verdedigen
 • Facturatie en het bijhouden van administratie: Uitvoering overeenkomst, Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratieverplichting en fiscale verplichting)

Sollicitanten

 • Werving en selectie: De uitvoering van de overeenkomst in de precontractuele fase (afwikkelen sollicitatieprocedure): Het gerechtvaardigd belang van Allied Forces om een bij de functie passende beoordeling te maken van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat

Websitebezoekers

 • Het kunnen tonen van de website aan bezoekers: Uitvoering overeenkomst
 • Het verbeteren van de website door middel van analytische cookies: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Allied Forces om haar website te verbeteren.