Spring naar content

DANK VOOR JE BIJDRAGE

WAAROM WIJ NAAR GHANA GAAN

Alles waar Allied Forces voor staat, komt samen in de jungle van Ghana. Het is de plek waar ons meest ingrijpende leiderschapsprogramma tot een apotheose komt: de Jungle Challenge. En het is de plek waar we maatschappelijke impact maken in de meest concrete zin: met onze handen. Een unieke ervaring voor business leaders en teams, en voor onszelf net zo zeer. Dát zijn vereende krachten, dát is Allied Forces.

Leiderschap heeft een belangrijke ethische component: handelen naar gedeelde normen en waarden. Dat gaat verder dan wet- en regelgeving en compliance, het is een moreel denkkader voor je doen en laten. Als mens en als organisatie. Het ownership dat wij nastreven in onze aanpak, doet ook daarop een beroep.

ETHISCH KOMPAS

Tijdens de Jungle Challenge volgen we ons ethisch kompas. Onderdeel van de expeditie is een bezoek aan een fort waar vroeger slaven werden samengebracht en uitgezonden. Een beladen point of no return dus, dat wij als zodanig inpassen in het programma. Confronterend, ingrijpend en beklijvend.

In Ghana gaat de groep op missie, als team en als individu. De jungle is een metafoor voor de reis die we afleggen. Op allerlei manieren maken we die reis zo inspirerend mogelijk. Daarbij kunnen we rekenen op de begeleiding van een jungle expert, een wildlife ranger én de lokale bevolking.

In Antikwaa, een dorpje aan de rand van Kakum National Park, voelen we ons inmiddels heel erg thuis. De mensen van Antikwaa ontvangen ons bijzonder hartelijk en geven ons exclusieve toegang tot de beschermde jungle. Dat we hen daarvoor dankbaar zijn, is een understatement. Zonder hen is er geen Jungle Challenge. De band die we met de dorpelingen hebben opgebouwd, is heel hecht. En die geeft ons de kans een uniek programma te maken voor business leaders en teams.

SCHOOL OPKNAPPEN

Tijdens de expeditie in 2020 hebben we met deelnemers het plan opgevat een school in Antikwaa op te knappen. Dat project groeide uit tot een grondige verbouwing die het plaatselijke onderwijs enorm heeft verbeterd. Het dak is gerepareerd en er worden huizen gebouwd voor docenten en hun familie. Dat zorgt voor jarenlange continuïteit van het onderwijs.

Door COVID zijn dit jaar helaas de twee geplande expedities verschoven naar komend jaar. Toch is Anton van den Berg onlangs naar Ghana gereisd, om komende expedities voor te bereiden. En om onze betrokkenheid te tonen met relaties daar en het schoolproject. In overleg met de dorpsoudste en onze Ghanese projectmanager, hebben we besloten een nieuw project op te pakken: Het kleine hospitaal, niet meer dan een EHBO-post, willen we uitbreiden en opwaarderen. Dat gaat de families en de medische zorg enorm helpen.

Samen met onze contactpersoon inventariseren we de behoeften en kopen we materialen in, waarmee de bevolking zelf aan de slag gaat. Van baksteen tot stethoscoop, we doen alles in samenspraak. En natuurlijk helpen we bij volgende expedities een handje. Als alles meezit, gaan we in de laatste week van april 2022 weer op expeditie. Voel je de prikkel? Neem vooral contact met ons op!